CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THIẾT BỊ HẠ TẦNG TÂN PHÚ
Trước khi tiến hành giao nhận hàng kiểm tra các thông tin như:
+ Căn cứ vào hợp đồng về hình thức thanh toán để làm việc cho linh hoạt
+ Trao đổi và liên hệ giữa bên bán và bên mua sao cho đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho bên mua
+Giao hàng ngay khi có yêu cầu của bên mua, và đáp ứng các vấn đề tài chính liên quan.
Hotline:0972 263 289/ 0243 992 8118
Email: thietbihatangtanphu@gmail.com