admin Archive

Bản Vẽ Nắp Hố Ga

Các loại bản vẽ nắp hố ga Khung nắp bể cáp gang cầu 4 cánh KT 1660x950x100 tải trọng 12.5T; 25T; 40T Bản vẽ cad nắp hố ga: Bản vẽ cad nắp hố ga khung dương chân chìa KT 900x900x100 nắp D630 tải trọng 40 tấn Bản vẽ cad nắp hố ga khung âm 900x900x75 …