Công ty Nắp hố ga Tân Phú cung cấp sản phẩm nắp hố ga, song chắn rác, tấm sàn grating chất lượng. Chúng tôi đã được đơn vị: Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam – Trung Tâm Kiểm Nghiệm Và Chứng Nhận Chất Lượng TQC kiểm định và cấp các chứng chỉ:

+ Nắp hố ga, song chắn rác bằng gang đạt tiêu chuẩn kỹ thuật BS EN 124-2:2015

+ Nắp hố ga, song chắn rác composite đạt tiêu chuẩn kỹ thuật BS EN 124-5:2015

+ Sản xuất và phân phối nắp hố ga, song chắn rác đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

Chứng chỉ Composite

Chứng chỉ Composite

>>> Download chứng chỉ Composite của Nắp hố ga Tân Phú cho các sản phẩm công ty tại đây: CC COMPOSITE

Chứng chỉ Gang

Chứng chỉ Gang

>>> Download chứng chỉ Gang của Nắp hố ga Tân Phú cho các sản phẩm công ty tại đây: CC GANG

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015

>>> Download chứng chỉ ISO 9001: 2015 của Nắp hố ga Tân Phú cho các sản phẩm công ty tại đây: ISO 9001